Mojakrv.com

Slovensky
  • Slovensky
  • English
Slovensky
  • Slovensky
  • English

Poradca v oblasti životosprávy a životného štýlu

Bc. Karel Lacina Vyštudoval Slovenská zdravotnícku univerzitu v Banskej Bystrici, odbor Urgentná zdravotná starostlivosť. Je registrovaný paramedic vo Veľkej Británii (The Health and Care Professions Council). Má 16 ročnú prax v urgentnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a vo Veľkej Británii (ako zdravotnícky záchranár/paramedic) Primal Health Coach (evolúciou inšpirované poradenstvo v oblasti životného štýlu a životosprávy) O funkčnú medicínu […]