Featured Image

Stanovenie protilátok proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén)

8.00