Stanovenie protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene: AMA-M2. M2-3E(BPO). Sp 100. PML. gp 210. LKM-1. LC-1. SLA/LP. Ro-52

30.50

Category: