Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG) nRNP/Sm. Sm. SS-A. Ro-52. SS-B. Scl-70. PM-Scl. Jo-1. CENP B. PCNA. dsDNA. nukleozómy. históny. rib. P-proteín. AMA-M2

30.50

Category: