Prémiový Balíček

Umožňuje detailnejšiu analýzu vplyvu zmien v strave a fyzickej aktivite. Obsahuje sofistikovanejšie testy v oblastiach s vyšším rizikom vzniku chronických ochorení.