Mojakrv.com

Slovensky
 • Slovensky
 • English
Slovensky
 • Slovensky
 • English

Poradca v oblasti životosprávy a životného štýlu

Bc. Karel Lacina

 • Vyštudoval Slovenská zdravotnícku univerzitu v Banskej Bystrici, odbor Urgentná zdravotná starostlivosť. Je registrovaný paramedic vo Veľkej Británii (The Health and Care Professions Council).
 • Má 16 ročnú prax v urgentnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a vo Veľkej Británii (ako zdravotnícky záchranár/paramedic)
 • Primal Health Coach (evolúciou inšpirované poradenstvo v oblasti životného štýlu a životosprávy)
 • O funkčnú medicínu sa zaujíma od 2011 (medicína s dôrazom na hľadanie príčin zdravotných problémov)
 • Venuje sa cvičeniu HIRT (High Intensity Resistance Training) a Movnat (Move Naturally)
 • Zaujíma sa o jógu a meditačné techniky
 • Masér ( klasická, športová, reflexná, myofasciálna, baňkovanie, moxa)

 

 

Poradenstvo:

 • individuálne konzultácie cez Skype alebo osobne (Bratislava, Banská Bystrica, Zvolen)
 • pomoc s interpretáciou krvných výsledkov, ich úprava pomocou intervencií v oblasti životného štýlu :
 • úprava stravovacích návykov
 • nastavenie pohybových aktivít – vhodné aktivity, dĺžka, intenzita a frekvencia pohybu
 • zlepšenie cirkadiánskeho cyklu – úprava spánkového režimu, vhodné načasovanie jedla a pohybu v rámci dňa
 • manažovanie stresu – relaxácie, dychové cvičenia, meditácie

Kontakt: konzultacie@mojakrv.com

 

Prehlásenie

Moja krv prehlasuje, že pri poskytovaní poradenstva v oblasti výživy, zdravia a životného štýlu sme vychádzali výlučne z informácií a údajov poskytnutých klientom, ktorý zodpovedá za ich presnosť, aktuálnosť, úplnosť a správnosť, že poskytnuté rady a usmernenia majú odporúčací charakter a klient sa nimi riadi na vlastné riziko. Pri aplikácii poskytnutých rád a odporúčaní je klient povinný postupovať obozretne a rozvážne a zohľadňovať svoj celkový zdravotný stav, ako aj všetky iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na vznik prípadných nežiaducich a/alebo nepredvídateľných účinkov. Účelom poradenstva nie je nahrádzať zdravotnú diagnostiku, poradenstvo alebo starostlivosť. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je vždy nutné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. V prípade akútneho problému je nutné bezodkladne kontaktovať lekársku službu prvej pomoci.